Projekt Zeme

  O Projektu

Obsah CD

Skladby 

Poslechnout si MP3

Stáhnout MP3

Zakoupit kompletní CD

Prožitky, zkušenosti

Kontakt
 

-  O projektu  -

Zvukový Projekt Země překlenuje hranice mezi pomalou relaxační hudbou a podobou dynamické relaxační meditace. Za použití současných elektronických zvuků, barev, struktur a stejně jako Život sám prochází vlnami od okamžiků jemných a pomalých, přes nárůst energie a tenzí až po momenty katarzní a dynamické. Tehdy je možno onu vlnu uchopit, přes otevření se jí propustit a vejít opět do fáze ticha, jemna, něhy.

Zavede nás mimo čas a prostor, kdy pobyt na Zemi byl jen jedním z našich snů. Můžeme se stát prožitkovými svědky naší vlastní cesty sem, slaďováním se s novým prostředím, jeho rytmy, vlastnostmi. Zažijeme jeho projevení polarit, plus - mínus, muž - žena, světlo - tma, Život – Smrt, mezi kterými se zde celá dynamika odehrává.

Zavzpomínáme na onu cestu poznávání, omylů, frustrací, kontaktů se svými temnými stránkami, abychom je právě přes přiznání si jich mohli odklít z jejich zastrašující podoby a připojit do svého celistvosti. K tomu všemu nám pomáhá stále sílící schopnost milovat, která celou tuto vlnu vynese na další ještě rozšířenější úroveň, aby se mohla opakovat.
 

 

"Toto CD je hlubokým vyjádřením vděčnosti všem Vám, kteří jste jakýmkoli způsobem vstoupili do mého Bytí. Bez vaší pomoci a ochoty bych nemohl zažít vše to, co jsem si zvolil pro nové procítění mé kompletnosti."

Tomáš Zacpal

 

Skladby jsou tvořeny tak aby evokovaly pohyb. Ať už vnitřní, vnější, nebo obojí.

 Na rovině emocionální je možno se "jen" zaposlouchat a i při skladbách dynamických prožívat své podněty a vnitřní hnutí bez pohybu těla fyzického. O to víc je možno se soustředit na to co děje se přímo ve Vás a v rámci vašich momentálních možností, s laskavou vědomostí, s tím být.

Pokud preferujete spontánní dění, bez větší účasti vaší složky Vědomé, je možno se spojit s hudebními proudy otevřením svého těla fyzického a nechat jej následovat impulzy - tenze i uvolnění, které vnímá, a procházet skrz části rytmické i uvolňující pomocí pohybu fyzického - "tance".

Spojením obou přístupů dostaneme kompletní spektrum podnětů, kde pohyb těla může účinně pomáhat při katarzi a rozpouštění vjemů přicházejících z našich částí jemnějších.


Přeji zážitky příjemné i odvážnou laskavost a něhu při zažívání těch zbývajících. 

 

 

- Videoprodukce -

Tomáš Zacpal se kromě skládání hudby věnuje také tvorbě krátkých dokumentárních a propagačních audiovizuálních děl. Od roku 2016 má za sebou téměř dvě desítky kompletních realizací jako scénárista, režisér, kameraman, ale také jako střihač nebo mistr zvuku a VFX.

 

Motto: "Nemohu se setkat s ničím co by ve mně již nebylo.. vše jsem to Já. Otázkou je, nakolik chci být v tomto okamžiku v laskavostí kompletní"
   

This site is © Copyright Projekt Země 2013, All Rights Reserved.
web templates